⇄ Konverteratum.se

Tryckomvandlare

Välj tryckenheter

Konvertera teknisk atmosfär psi


teknisk atmosfär  psi

= 14.223343911594744 psi

1 teknisk atmosfär är 14.223343911594744 psi.


Vandlare Teknisk atmosfär psi tabell

bar1
psi14.503774389728
millibar1000
pascal100000
kilopascal100
megapascal0.1
gigapascal0.0001
atmosfär0.9869232667
teknisk atmosfär1.019716213
torr750.061505

Teknisk atmosfär omvandlade till psi.


Konvertera enheter

Konvertera | KonverteraTum.se 2022 | Kontakt | Privacy | Unit Conversion Calculator | Muunna